Mapujeme

Vytvorte vo vektorovom editore mapu určitej oblasti, ktorú budú dopĺňať netriviálne ikony (minimálne 4 rôzne ikony) jednotlivých objektov/zariadení.

Vyberte si z tématických okruhov:
  1. mapa okolia určitého konkrétneho bodu v Bratislave/vašej obci - napr. mapa okolia zastávky MHD, mapa centra obce...
  2. uvítacia mapa vami vybraného parku v Bratislave/vašej obci pri vstupe do tohto parku
  3. mapa liniek vami vybraného (aj fiktívneho) dopravného systému - napr. vlaky na západnom slovensku, mapa metra, ...
Konkrétne miesto schváli vyučujúci

» Pozrite si galériu výtvorov z minulých rokov

Poznámky:
  • Určite si pred realizáciou pogooglite podobné mapy a plániky na inšpiráciu.
  • Buďte však originálny - aj čo sa týka spracovania, ikon, farebnosti, textov atď.
  • Každá mapa bude obsahovať aj legendu.
  • Mapa bude obsahovať nadpis (názov miesta).
  • Na uliciach prípadne iných priestranstvách a objektoch budú ich názvy
  • Myslite na zladenie a "jemnosť" farieb
  • V pätičke uveďte vaše meno, prípadne názov vášho dizajnérskeho štúdia