Vektorová grafika

 1. Tabuľa so štyrmi vlajkami

 2. Mriežka/Hashtag


 3. Galaxia

 4. Loptička

 5. Tlačidlo


 6. X

 7. Pás

 8. Zuby

 9. Ikona vláčika

 10. Šípka

 11. Trojuholníky