Kódovanie informácií

  ____   _    _  _  
U /"___|u U |"| u  |'| |'| 
\| | _ /_ \| |/  /| |_| |\ 
 | |_| || |_| |_,-.U| _ |u 
 \____| \___/-(_/ |_| |_| 
 _)(|_  _//    //  \\ 
 (__)__) (__)   (_") ("_)

Na svete je 10 druhov ľudí. Tí, ktorí pochopia tento vtip a tí, ktorí ho nepochopia.
 1. Pozrite si CPU window
 2. Pozrite si ako sú reprezentované typy v jazyku C
 3. Pomocou kódovej tabuľky Windows CP1250 rozlúštite kód 1010111 1001111 1010010 1001100 1000100.
 4. Vynásobte klasickým spôsobom "pod seba" čísla v dvojkovej sústave 101101 a 101. Pre kontrolu správnosti preveďte obe čísla aj výsledok do desiatkovej sústavy
 5. Pozrite si hexadecimálne zobrazenie binárneho súboru (obrázku) v programe Total Commander. Zistite z toho desiatkový kód znaku = (v šiestom riadku) a porovnajte s tabuľkou Windows-1250
 6. Zapíšte vaše krstné meno v šestnástkovej sústave podľa tabuľky Windows - CP1250.
 7. Je daný kód farby #FAA945. Demonštrujte nakreslením obdĺžnika v skicári, aká je to farba (bez googlenia :)).
 8. Obrázok na stiahnutie.
 9. Pozrite si možnosti zadania farieb v graf. editore Gimp
Kódová tabuľka Windows CP1250: