Zadanie projektu – Evidencia dochádzky do zamestnania

V tabuľkovom editore (MS Excel / Calc / Google Tabuľky) vytvorte tabuľku, do ktorej si budú zamestnanci Vašej firmy zapisovať časy príchodu a odchodu, ako aj dôvody prípadnej neprítomnosti v práci.

Váš súbor bude patriť jednému zamestnancovi, ktorý si do neho bude zapisovať svoje časy za jeden mesiac. Názov firmy si vymyslite, môžete vyrobiť aj logo. Tabuľka tiež musí mať aj pekný a účelný dizajn.

Vaše vzorce dopočítajú nasledovné položky:

o Stĺpec odpracovaný čas za každý deň a celkovo za mesiac
o Samostatne odprac. čas cez víkendy - keďže sú zaplatené inou mzdou
o Samostatne odprac. čas cez sviatky, zoznam sviatkov za celý rok bude uvedený v druhom hárku
o Nadčasy za každý deň a celkovo za mesiac
o Nočné za každý deň a celkovo za mesiac (v jeden deň môže byť buď denná alebo iba nočná smena)
o Celkové počty dní neprítomnosti v práci - rátajú sa iba celé dni a rozdelené sú podľa dôvodu neprítomnosti (napr. PN - 3 dni, Dovolenka - 2 dni...)

Dôležité poznámky:

o Najprv vytvoríte len návrh tabuľky bez vzorcov - ten si prejdeme na hodine, až potom riešite vzorce, v návrhu si dočasne nejako vyznačte tie bunky, v ktorých budú výstupné (teda vypočítané) údaje.
o Ako druhý krok (po vytvorení a schválení návrhu) si pomenujete vybrané bunky, aby ste ich názvy mohli používať v ďalších vzorcoch
o Tabuľka bude univerzálne použiteľná na ľubovolný mesiac a rok - iba jednoduchou zmenou názvu/čísla mesiaca resp. roka sa tabuľka prispôsobí
o V zozname dní budú len reálne dni v danom mesiaci (napr. 30 dní a ďalší riadok bude prázdny)
o Na druhom (pomocnom) hárku bude uvedený zoznam sviatkov na rok a ďalšie pomocné údaje - napr. prac. čas, časy striedania smien (kedy sa začína a končí nočná) a podobne.
o Víkendové dni sa kvôli prehľadnosti budú automaticky zvýrazňovať.
o Pracovný čas je štandardne osem hodín, niektorí zamestnanci však môžu mať iný úväzok.
o Tabuľka musí byť vhodne naformátovaná a intuitívne použiteľná zamestnancami.
o Vaša práca nebude spĺňať iba nutné minimum, ale obsahovať a ukázať aj kúsok vašej kreativity.

Váš produkt musí využívať: pomenovávanie buniek, komentáre, overovanie dát... všetko však tak, aby to malo zmysel.
Váš produkt môže využívať: zámok, priečky,...

Rady:

Možno budete potrebovať časové a dátumové funkcie.
Ak k bunke s dátumom pripočítate jednotku, dostanete dátum ďalšieho dňa.
Veci, ktoré sme sa zatiaľ neučili si prejdeme aj spoločne na hodine - napr. adresovanie buniek z iného hárku, vyhľadávacie funkcie...


v191104