Dotazy na databázu


ÚLOHA:
Vytvorte si vo vašej databáze tri tabuľky skopírovaním a vykonaním týchto dotazov.

Importujte si údaje do tabuľky ziaci (.csv) a do tabuľky triedy (.csv)

Napíšte SQL dotazy, ktoré zobrazia:
(Všetky dotazy si po vyskúšaní a odladení zapisujte očíslované do textového súboru)
Pre dotazy kde nie je uvedené inak zobrazujte relevantné stĺpce k zadaniu (napr meno a rok/meno a jazyky...)
 1. Všetky stĺpce a všetkých žiakov tabuľky žiaci
 2. Zoznam žiakov a rok
 3. žiaci, ktorí majú menej ako 10 rokov
 4. Viac ako 14 ročné dievčatá
 5. Chalani od najstaršieho
 6. ***(preskočiť, spravíme neskôr) žiaci a ich cudzie jazyky s pouzitim coalesce, aby nevypisovalo NULL
 7. Chalani a ich cudzí jazyk od najmladšieho
 8. Chalani od najstaršieho, potom usporiadaní podla mena
 9. 10 najstarších dievčat
 10. Všetci, ktorí majú nemčinu ako prvý cudzí jazyk
 11. Všetci, ktorí sa učia nemčinu
 12. Kto sa učí dva cudzie jazyky
 13. LIKE

 14. Koho priezvisko začína na "J"
 15. Kto má v mene "x"
 16. Všetci Petrovia
 17. Ti, ktorých meno sa skladá aspoň z troch slov (napr. majú dve krstné mená)
 18. JOIN

 19. Mená a ich trieda
 20. Žiaci, ktorí majú triedy na štvrtom poschodí
 21. Ktoré triedy nie sú na prvom poschodí
 22. AGREGAČNÉ FUNKCIE

 23. Koľko žiakov navštevuje školu
 24. Koľko je na škole chlapcov
 25. Koľko tried je na škole
 26. Koľko rokov majú najstarší žiaci (na výpočet môžete použiť aktuálny rok)
 27. Koľko žiakov sa učí angličtinu
 28. GROUP BY

 29. Ktoré jazyky majú aké zastúpenie ako prvý cudzí jazyk
 30. Zoznam tried s počtami žiakov
 31. Koľko tried je na každom poschodí
 32. Koľko žiakov ma domovskú učebňu na jednotlivých poschodiach
 33. To isté zoradené podla počtu
 34. V ktorej triede je najviac žiakov
 35. Na ktoré poschodie sa najviac oplatí ísť hľadať si frajerku? (Kde je najviac dievčat)
 36. INSERT, UPDATE, DELETE

 37. Do 1.A prišiel nový žiak Martin Martinko, pridajte ho
 38. Učiteľka Hrušková sa vydala za pána Jabĺčka a tak sa jej zmenilo priezvisko
 39. Koniec školského roka - odstráňte deviatakov
* Pobavenie na záver